ศูนย์ข่าวยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3

     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     

 

 

 

 

 

     
   
เมื่อ 24 พ.ย.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดเป้าหมาย
ด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 รายละเอียด
     
 
เมื่อ 25 ต.ค.60 พ.อ.สมจริง กอรี รอง หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วย
รายละเอียด
  เมื่อ 18 ต.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมคณะ
เข้าแสดงความยินดีกับ ผอ.ปปส.ภาค 5 ท่านใหม่ รายละเอียด
     
 
เมื่อ 9 ต.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมคณะ
เดินทางไปยัง ปปส.ภาค 5 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
รายละเอียด
 

เมื่อ 9 ต.ค.60 พล.ต.เสด็จ บัณฑิต หน.ศขย.ทภ.3 ได้ทำการเสนา
สนเทศกำลังพล และประชุมมอบนโยบาย มทภ.3 ประจำ ต.ค.60
รายละเอียด