หน.ศขย.ทภ.3 ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 7 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ พ.อ.หญิง วรรณภา สาสุนทร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น