หน.ศขย.ทภ.3 ปฐมนิเทศกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 7 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2560
เพื่อให้โอวาท และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน