หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 12 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.3 ที่มาตรวจเยี่ยมหน่วย ศป.ปส.ชน.
เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและสั่งการมอบนโยบาย