หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 14 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ณ วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่