หน.ศขย.ทภ.3 จัดเสนาสนเทศกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 20 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
จัดเสนาสนเทศกำลังพล เรื่อง การสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3