หน.ศขย.ทภ.3 พบผู้ว่าจังหวัดลำพูน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 21 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติด และหารือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง