ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 5 ก.ค.60 พ.อ.กวิน ยาวิชัย หน.ฝ่ายวิเคราะห์แหล่งข่าวเดี่ยว
เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 9/2560
สำนักงาน ปปส.ภาค 5