ศขย.ทภ.3 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครั้งที่ 2/2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 19 ก.ค.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ศขย.ทภ.3
นำกำลังพลทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครั้งที่ 2/2560
ณ สนามหน้า ศขย.ทภ.3