ศขย.ทภ.3 จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 19 ก.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้กรุณาให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประเภทกีฬาเปตอง
เพื่อสุขภาพ และเป็นการผ่อนคลายจากทำงาน