หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมงานวันสถาปนา พัน.พัฒนา 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 8 ส.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย พัน.พัฒนา 3 ครบรอบปีที่ 28
ณ พัน.พัฒนา 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่