หน.ศขย.ทภ.3 เดินทางไป บก.ควบคุม ศอ.ปส.ชน.ที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 10 ส.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยัง บก.ควบคุม ศอ.ปส.ชน.ที่ 1 เพื่อรับฟังคำบรรยายสรุป
สถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่