หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 14 ส.ค.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ณ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน