ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 25 ส.ค.60 พ.ต.สมหมาย ประเสริฐเมธ ผช.หน.ฝ่ายวิเคราะห์แหล่งข่าวเดี่ยว
เข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ศป.ข.ภาค 2 ประจำเดือน ส.ค.60