หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมต้อนรับ รอง ผอ.ศป.ปส.ทภ.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 8 ก.ย.60 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผอ.ศป.ปส.ทภ.3
เดินทางมายัง ศอ.ปส.ชน. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ โดยมี
พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับ