หน.ศขย.ทภ.3 เข้าพบ ผอ.สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 28 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยังสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 เพื่อประสานงานด้านการข่าว
ยาเสพติด และหารือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผอ.สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ