หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานการทอดกฐินสามัคคี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 30 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกำแพงงาม ต.หางดง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่