หน.ศขย.ทภ.3 พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 7 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าพบ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติด และหารือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง