หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานการทอดกฐินวัดเวียงด้ง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 7 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวียงด้ง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่