หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ย.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 9 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ย.59
ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 บก.ทภ.3