หน.ศขย.ทภ.3 พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 15 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเข้าพบ นายบุญส่ง เตชะมีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติด