หน.ศขย.ทภ.3 ตรวจเยี่ยมหน่วย นรข.เขตเชียงราย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 16 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินทางไปยังหน่วย นรข.เขตเชียงราย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ด้านการข่าวยาเสพติด
โดยมี น.ต.ธนชัย รอดทัศนา หน.สถานีเรือ นรข.เขตเชียงรายให้การต้อนรับ