ศขย.ทภ.3 จัดการประชุมกำหนดเป้าหมายด้านยาเสพติดปี 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 22 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดเป้าหมายด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3