ศขย.ทภ.3 ดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 24 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
นำกำลังพล ศขย.ทภ.3 เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับหน่วยและครอบครัวกำลังพล