หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 21 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน
ร่วมกับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่