หน.ศขย.ทภ.3 และคณะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 25 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติดและหารือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง