หน.ศขย.ทภ.3 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 1 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินทางเข้าพบ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติด และหารืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง