หน.ศขย.ทภ.3 ตรวจเยี่ยมหน่วย ฉก.ร.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 2 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินทางไปยัง ฉก.ร.17 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ด้านยาเสพติด โดยมี
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ฉก.ร.17 ให้การต้อนรับ