หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 7 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมเพื่อแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 60
โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3/ผบ.ฉก.ศป.ปส.ทภ.3 เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมทองจัตุ กกล.ผาเมือง