ศขย.ทภ.3 จัดการประชุมประสานงานด้านการข่าว และปรับปรุงเครือข่าย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 20-21 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมประสานงานด้านการข่าว และปรับปรุง
เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3