หน.ศขย.ทภ.3 ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 23 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ ร.ท.ประพันธ์ พุ่มโพธิ์
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3