หน.ศขย.ทภ.3 จัดเสนาสนเทศกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 23 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
จัดให้มีเสนาสนเทศกำลังพลประจำเดือน ธ.ค.59 พร้อมนี้ได้มอบ
ชุดซาฟารี และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3