หน.ศขย.ทภ.3 และคณะเดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 27 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3 และคณะ
เดินทางไปพบ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติด และหารือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง