มทภ.3 ตรวจเยี่ยม ศขย.ทภ.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 7 ม.ค.60 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3
ตรวจเยี่ยมหน่วย ศขย.ทภ.3 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์
ด้านยาเสพติด โดยมี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3 ให้การต้อนรับ