ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ม.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 12 ม.ค.60 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยฟังการบรรยายสรุปจาก
กกล.ผาเมือง และชมนวัตกรรมทางทหาร โดยมี
พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับ