ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมประชุม ศป.ข.ภาค 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 17 ม.ค.60 พ.ท.เทวารัณย์ ประสาทแก้ว หน.ฝ่ายรวบรวม
เข้าร่วมการประชุมการข่าวด้านความมั่นคง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ศป.ข.ภาค 2