ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนไฟป่าปี 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 17 ม.ค.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ศขย.ทภ.3 ปฏิบัติหน้าที่
รอง หน.ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่า
Kick off ประจำปี 2560 ของ ศอ.ปกป.ภาค (สน.) โดยมี
พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.3/ผอ.ปกป.ภาค(สน.) เป็นประธานการประชุม