ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 19 ม.ค.60 พ.ต.สมหมาย ประเสริฐเมธ ผช.หน.ฝ่ายวิเคราะห์แหล่งข่าวเดี่ยว
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ในระดับพื้นที่แต่ละจังหวัดในเขตกองทัพภาคที่ 3 โดยมี
พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รอง มทภ.3 เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม 101 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3