หน.ศขย.ทภ.3 เข้าพบ ผบก.ตชด.ภาค 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 19 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าพบ พล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส ผบก.ตชด.ภาค 3 เพื่อประสานงานด้าน
การข่าวยาเสพติด และหารือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง