หน.ศขย.ทภ.3 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจยาเสพติดผาหงษ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 19 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เดินทางไปยังด่านตรวจยาเสพติดผาหงษ์ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม.
เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่ โดยมี
พ.อ.อาจิณ ปัทมจิตร รอง ผบ.ฉก.ม.5 (1) และ
พ.ต.ท.นิกร สุจริตธรรม สวป.สภ.ไชยปราการ ให้การต้อนรับ