หน.ศขย.ทภ.3 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจยาเสพติดแก่งปันเต๊า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 19 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เดินทางไปยังด่านตรวจยาเสพติดแก่งปันเต๊า อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่ โดยมี
พ.ต.ต.ดวงเด็ด กันทะคำ สว.สส.สภ.เชียงดาว ให้การต้อนรับ