หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 20 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บก.มทบ.33