ศขย.ทภ.3 ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 23 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้สั่งการให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพล
พลทหารของหน่วย เป็นประจำทุกวันจันทร์