ศขย.ทภ.3 ทำการฝึกการป้องกันตนด้วยมือเปล่า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 23 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้ให้กำลังพลรับฝึกการป้องกันตนด้วยมือเปล่า ไอคิโด
โดยมี พ.ท.เทวารัณย์ ประสาทแก้ว เป็นวิทยากร