หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 31 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 ประธานในพิธีรณรงค์
ป้องกันไฟป่าปี 60 ณ สนาม พล.ร.7