หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมงานบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 5 ก.พ.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2560
ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่