หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานในเสนาสนเทศกำลังพล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 8 ก.พ.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานในเสนาสนเทศกำลังพล ประจำเดือน ก.พ.60
และจัดให้มีการบรรยายพิเศษ "กลุ่มชาติพันธุ์"
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3