ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 9 ก.พ.60 พ.อ.กวิน ยาวิชัย หน.ฝ่ายวิเคราะห์แห่งข่าวทั้งหมด
เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวยาเสพติดภาคเหนือตอนบน
ณ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5