ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 15 ก.พ.60 พ.ท.เทวารัณย์ ประสาทแก้ว หน.ฝ่ายรวบรวม
เข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ณ ห้องประชุม ศป.ข.ภาค 2