หน.สปข.ศขย.ทภ.3 ปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ศขย.ทภ.3 เข้าพบ ผบ.รพศ.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 16 ก.พ.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ศขย.ทภ.3
ปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ศขย.ทภ.3 และคณะเข้าพบ พ.อ.อดุลย์ จันทร์มา ผบ.รพศ.5/
ผบ.บก.ควบคุม 5 เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติด